Ghi chú bản vá của bản cập nhật Zelda: Tears of the Kingdom 1.2.0: Sửa các nhiệm vụ chính \u0026 cải tiến lối chơi

Bản vá 1.2.0 của Zelda: Tears of the Kingdom vừa được phát hành, sẽ giải quyết một số vấn đề lớn về nhiệm vụ. Chỉ…

Xem thêm Ghi chú bản vá của bản cập nhật Zelda: Tears of the Kingdom 1.2.0: Sửa các nhiệm vụ chính \u0026 cải tiến lối chơi