Nhà vô địch VCT Game Changers chỉ trích Semmler vì nhận xét về người chơi chuyển giới trong môn thể thao nữ

Nhà vô địch thế giới của VCT Game Changers Ava ‘florescent’ Eugene đã hoan nghênh sau khi Auguste ‘Semmler’ Massonat đưa ra những nhận xét…

Xem thêm Nhà vô địch VCT Game Changers chỉ trích Semmler vì nhận xét về người chơi chuyển giới trong môn thể thao nữ