TFT bổ sung hệ thống Treasure Realms lấy cảm hứng từ Genshin Impact: Mô hình giao dịch vi mô mới được giải thích

Teamfight Tactics đã công bố hệ thống giao dịch vi mô lấy cảm hứng từ Genshin mới có tên là Vương quốc kho báu, đây…

Xem thêm TFT bổ sung hệ thống Treasure Realms lấy cảm hứng từ Genshin Impact: Mô hình giao dịch vi mô mới được giải thích