Các nhà phát triển Destiny 2 rút Gói Starter Pack gây tranh cãi khỏi cửa hàng Steam trong bối cảnh phản ứng dữ dội

Các nhà phát triển Destiny 2 đã rút Starter Pack gây tranh cãi khỏi cửa hàng Steam trong bối cảnh phản ứng dữ dội của…

Xem thêm Các nhà phát triển Destiny 2 rút Gói Starter Pack gây tranh cãi khỏi cửa hàng Steam trong bối cảnh phản ứng dữ dội