Tất cả các đội Valorant đều đủ điều kiện tham gia Challengers Ascension: Châu Mỹ, EMEA \u0026 Thái Bình Dương

Giải đấu tăng nhanh đến gần khi các đội Thách đấu trên khắp thế giới chuẩn bị chiến đấu để giành quyền tham gia giải…

Xem thêm Tất cả các đội Valorant đều đủ điều kiện tham gia Challengers Ascension: Châu Mỹ, EMEA \u0026 Thái Bình Dương