Nhà phát triển Pokemon Go Niantic đã xin lỗi về tỷ lệ lấp lánh của Đột kích từ xa \u0026 phần thưởng người chơi bị ảnh hưởng

Nhà phát triển Pokemon Go Niantic đã xác nhận rằng tỷ lệ gặp phải Shiny cho Đột kích từ xa đã bị lạm dụng, với…

Xem thêm Nhà phát triển Pokemon Go Niantic đã xin lỗi về tỷ lệ lấp lánh của Đột kích từ xa \u0026 phần thưởng người chơi bị ảnh hưởng